Veiligheidsmonitoring

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Veiligheidsmonitoring
Beschrijving
Het periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving.


Contextdiagram
FORA
Het periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving. (BusinessFunction) Veiligheidsmo- nitoring Het waarborgen van sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Veiligheidswa- arborging Functionaliteit voor het afnemen van enquetes. (ApplicationFunction) Afnamefunctie enquetes Het periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving. (BusinessProcess) Monitoren veiligheid Functionaliteit voor het beheren van gegevens op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid, waaronder veiligheidsrisico's. (ApplicationFunction) Beheer veiligheidsgeg- evens Functionaliteit voor het registreren en onderhoud van gegevens (wie, wat waar, wanneer, waarmee, waarom) omtrent incidenten, d.w.z. gebeurtenissen die de gang van zaken in de context van de school verstoren. (ApplicationFunction) Beheer incidentgegev- ens Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten). (ApplicationFunction) Beheer gegevens enquetes Functionaliteit voor het rapporteren van gegevens ontrent gebeurtenissen en risico's op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie veiligheidsgeg- evens AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:00:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:08 CEST


Details ArchiMate-element Veiligheidsmonitoring
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-cc4dac40-db5c-4697-917e-513eb7fdd175
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-cc4dac40-db5c-4697-917e-513eb7fdd175
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Veiligheidsmonitoring
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : cc4dac40-db5c-4697-917e-513eb7fdd175
Original ID  : cc4dac40-db5c-4697-917e-513eb7fdd175
Semanticsearch  : veiligheidsmonitoring