Bestuursmodel

Beschrijving
Een bestuursmodel beschrijft de wijze waarop de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn ingericht, welke coördinatiemechanismen er zijn en welke onderlinge relaties worden onderscheiden. Het is een instrument om de beheersbaarheid van een organisatie te realiseren. Er zijn verschillende vormen van bestuursmodellen, zoals bijvoorbeeld het one-tier bestuursmodel of het two-tier bestuursmodel.


Contextdiagram
FORA
Een bestuursmodel beschrijft de wijze waarop de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn ingericht, welke coördinatiemechanismen er zijn en welke onderlinge relaties worden onderscheiden. Het is een instrument om de beheersbaarheid van een organisatie te realiseren. Er zijn verschillende vormen van bestuursmodellen, zoals bijvoorbeeld het one-tier bestuursmodel of het two-tier bestuursmodel. (BusinessObject) Bestuursmodel Het uitvoeren van bestuurstaken. (BusinessProcess) Uitvoeren bestuurstaken Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag In het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom. Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen; • Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie. (BusinessObject) Bestuursforma- tieplan Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship beschreven in AssociationRelationship werkt volgens Deze svg is op 14-05-2024 18:57:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:57:51 CEST


Details ArchiMate-element Bestuursmodel
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-ecc2b2db-d487-4c77b-aedc-6f37fa5fa62
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ecc2b2db-d487-4c77b-aedc-6f37fa5fa62
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Bestuursmodel
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Voorbeeld  : One-tier bestuursmodel,Two-tier bestuursmodel
Externe verwijzing  : Zie https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2015/10/151019-mogelijke-bestuursmodellen-passend-onderwijs.pdf
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : ecc2b2db-d487-4c77b-aedc-6f37fa5fa62
Original ID  : id-ecc2b2dbd4874c77baedc6f37fa5fa62
Semanticsearch  : bestuursmodel