Zorgdragen voor onderwijskwaliteit

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Zorgdragen voor onderwijskwaliteit
Beschrijving
Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord.


Contextdiagram
FORA
Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessProcess) Zorgdragen voor onderwijskwali- teit Onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een school gegeven wordt. (BusinessObject) Onderwijskwal- iteit Onderzoekskader is een instrument van de Inspectie van het Onderwijs waarmee zij toezicht op het onderwijs of toezicht op de kwaliteit van het onderwijs houdt. (BusinessObject) Onderzoekska- der van de Inspectie van het Onderwijs Beleid rondom het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. (BusinessObject) Stelsel van kwaliteitszorg Periodieke geaggregeerde rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van de onderliggende onderwijsinstellingen. (BusinessObject) Kwaliteitsrapp- ortage (geaggregeer- d) Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. (BusinessObject) Incident- en veiligheidsrap- portage AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 20:44:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:44:54 CEST


Details ArchiMate-element Zorgdragen voor onderwijskwaliteit
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-06c2c574-ac62-468ea-188d-0cfab8947d0
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-06c2c574-ac62-468ea-188d-0cfab8947d0
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Zorgdragen voor onderwijskwaliteit
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 06c2c574-ac62-468ea-188d-0cfab8947d0
Original ID  : id-06c2c574ac62468ea188d0cfab8947d0
Semanticsearch  : zorgdragen voor onderwijskwaliteit