Kwaliteitszorg school

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Kwaliteitszorg school
Beschrijving
Het op schoolniveau zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord.


Contextdiagram
FORA
Het op schoolniveau zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg school Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessProcess) Zorgdragen voor onderwijskwali- teit op schoolniveau Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Beheer van kwaliteitsgege- vens Het vertalen van de strategie en wet- en regelgeving in meer concrete onderwijsdoelstellingen en jaarplannen. (BusinessFunction) Beleid en planning (schoolniveau) AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:01:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:01:50 CEST


Details ArchiMate-element Kwaliteitszorg school
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-1044c7c6-dbdf-423e9-8729-4aeb58d736a
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1044c7c6-dbdf-423e9-8729-4aeb58d736a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Kwaliteitszorg school
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 1044c7c6-dbdf-423e9-8729-4aeb58d736a
Original ID  : id-1044c7c6dbdf423e987294aeb58d736a
Semanticsearch  : kwaliteitszorg school