Incident- en veiligheidsrapportage

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Incident- en veiligheidsrapportage
Beschrijving
Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid.


Contextdiagram
FORA
Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. (BusinessObject) Incident- en veiligheidsrap- portage Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Het (periodiek) rapporteren over de veiligheidssituatie op school, ter evaluatie van het bestaande veiligheidsbeleid of ter onderbouwing van nieuw veiligheidsbeleid. (BusinessProcess) Rapporteren veiligheidssitu- atie Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessProcess) Zorgdragen voor onderwijskwali- teit Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessProcess) Zorgdragen voor onderwijskwali- teit op schoolniveau Functionaliteit voor het rapporteren van gegevens ontrent gebeurtenissen en risico's op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie veiligheidsgeg- evens Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship rapporteert AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 14-05-2024 19:05:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:54 CEST


Details ArchiMate-element Incident- en veiligheidsrapportage
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-841f5117-6cd0-4a8a-8baa-500b496e897b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-841f5117-6cd0-4a8a-8baa-500b496e897b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Incident- en veiligheidsrapportage
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Schoolleiding
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 841f5117-6cd0-4a8a-8baa-500b496e897b
Original ID  : id-841f5117-6cd0-4a8a-8baa-500b496e897b
Semanticsearch  : incident- en veiligheidsrapportage