Informatiebeveiliging en privacy

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Informatiebeveiliging en privacy
ArchiMate-element Informatiebeveiliging en privacy
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-2764a91d-ae74-4eb8-953e-7db8b42201ff
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiebeveiliging en privacy
Documentatie  : Het organiseren van informatiebeveiliging en het beschermen van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
Toelichting  : Informatiebeveiliging betreft het vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen die voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen.
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 2764a91d-ae74-4eb8-953e-7db8b42201ff
Object ID_nl  : 2764a91d-ae74-4eb8-953e-7db8b42201ff
Original ID  : id-2764a91d-ae74-4eb8-953e-7db8b42201ff
Semanticsearch  : informatiebeveiliging en privacy
ArchiMate-views  : 
Relaties  :