Managementstatuut

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Managementstatuut
Beschrijving
Het managementstatuut beschrijft de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag, de directies van scholen en eventueel bovenschools management. In het statuut wordt specifiek aangegeven welke maat van taken en bevoegdheden gemandateerd worden naar de directies, en welke taken op het niveau van het bevoegd gezag blijven.


Contextdiagram
FORA
Het managementstatuut beschrijft de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag, de directies van scholen en eventueel bovenschools management. In het statuut wordt specifiek aangegeven welke maat van taken en bevoegdheden gemandateerd worden naar de directies, en welke taken op het niveau van het bevoegd gezag blijven. (BusinessObject) Managements- tatuut Driver Art. 31 WEC - Vaststelling managements- tatuut Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan rechtspersonen. (BusinessObject) Statuten Driver Art. 31 WPO - Vaststelling managements- tatuut Het uitvoeren van bestuurstaken. (BusinessProcess) Uitvoeren bestuurstaken Driver Art. 32c WVO- Vaststelling managements- tatuut Een mandatering is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. (BusinessObject) Mandatering InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AssociationRelationship vastgelegd in Deze svg is op 14-05-2024 19:08:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:08:11 CEST


Details ArchiMate-element Managementstatuut
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-689f0c94-0c4c-42c98-4c56-2372d91f685
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-689f0c94-0c4c-42c98-4c56-2372d91f685
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Managementstatuut
Alias  : Schoolmanagementstatuut
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Persoonsgegevens  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 689f0c94-0c4c-42c98-4c56-2372d91f685
Original ID  : id-689f0c940c4c42c984c562372d91f685
Semanticsearch  : managementstatuut