Vervaardiging jaarverslag

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Vervaardiging jaarverslag
Beschrijving
Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.Details ArchiMate-element Vervaardiging jaarverslag
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-8116c7f6-da63-4583-801e-fae243fa02dc
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8116c7f6-da63-4583-801e-fae243fa02dc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Vervaardiging jaarverslag
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 8116c7f6-da63-4583-801e-fae243fa02dc
Original ID  : id-8116c7f6-da63-4583-801e-fae243fa02dc
Semanticsearch  : vervaardiging jaarverslag