E-mailingfunctie

Beschrijving
Het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers.


Contextdiagram
FORA
Het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationFunction) E- mailingfunctie Communicatie over onderwijs en resultaten en andere zaken met betrekking tot de klas. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie klasbreed Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken richting alle desbetreffende leerlingen. (BusinessFunction) Leerlingcomm- unicatie schoolbreed Communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessObject) Leerlingcomm- unicatie Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie schoolbreed Mededelingen, vaak op een specifiek gebied, die aan een bekende relatie worden gedaan. (BusinessFunction) Gerichte communicatie Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessFunction) Leerlingcomm- unicatie klasbreed Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie leerlingspecifi- ek Communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessObject) Oudercommun- icatie Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Communicatie over onderwijs en resultaten met een individuele leerling. (BusinessFunction) Leerlingcomm- unicatie individueel Systeem voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationComponent) E-mailsysteem ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:03:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:03:59 CEST


Details ArchiMate-element E-mailingfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-9a86b0a0-b47b-4dcdb-4463-077809b6c7a
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-9a86b0a0-b47b-4dcdb-4463-077809b6c7a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : E-mailingfunctie
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Applicatiefunctie
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 9a86b0a0-b47b-4dcdb-4463-077809b6c7a
Original ID  : id-9a86b0a0b47b4dcdb4463077809b6c7a
Semanticsearch  : e-mailingfunctie
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions