Contact

Beschrijving
Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering.


Contextdiagram
FORA
Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Het communiceren met doelgroepen en externe relaties. (BusinessProcess) Communicere- n met externe relaties Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Mededelingen, vaak op een specifiek gebied, die aan een bekende relatie worden gedaan. (BusinessProcess) Uitvoeren gerichte communicatie Functionaliteit voor het houden van vergaderingen (live meetings) met kleine en grote groepen deelnemers met live video en audio (incl. opnemen vergadering audio en video). (ApplicationFunction) Videoconferen- tiefunctie Functionaliteit voor het beheren (vastleggen, wijzigen en verwijderen), presenteren en beschikbaar stellen van gespreksgegevens, zoals van leerlinggesprekken en tienminutengesprekken. (ApplicationFunction) Beheer gespreksgege- vens Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie Het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationFunction) E- mailingfunctie Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties, werving, campagnebeheer, evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM-systeem Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt. (BusinessObject) Externe relatie AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship heeft AssociationRelationship met Deze svg is op 14-05-2024 19:06:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:05 CEST


Details ArchiMate-element Contact
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-82f77eeb-d4fb-47709-8478-c2cb1374632
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-82f77eeb-d4fb-47709-8478-c2cb1374632
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Contact
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Bedrijfsvoering
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : HORA
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 82f77eeb-d4fb-47709-8478-c2cb1374632
Original ID  : id-82f77eebd4fb477098478c2cb1374632
Semanticsearch  : contact