Contact

ArchiMate-element Contact
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-82f77eeb-d4fb-47709-8478-c2cb1374632
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Contact
Documentatie  : Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering.
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Bedrijfsvoering
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : HORA
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Object ID  : 82f77eeb-d4fb-47709-8478-c2cb1374632
Object ID_nl  : 82f77eeb-d4fb-47709-8478-c2cb1374632
Original ID  : id-82f77eebd4fb477098478c2cb1374632
Semanticsearch  : contact
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Functionaliteit voor het houden van vergaderingen (live meetings) met kleine en grote groepen deelnemers met live video en audio (incl. opnemen vergadering audio en video). (ApplicationFunction) Videoconferent- iefunctie Functionaliteit voor het beheren (vastleggen, wijzigen en verwijderen), presenteren en beschikbaar stellen van gespreksgegevens, zoals van leerlinggesprekken en tienminutengesprekken. (ApplicationFunction) Beheer gespreksgege- vens Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie Het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationFunction) E- mailingfunctie Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties, werving, campagnebeheer, evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM-systeem Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt. (BusinessObject) Externe relatie AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship heeft AssociationRelationship met Deze svg is op 02-03-2023 09:45:51 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 02-03-2023 09:45:51 CET