Contactgegevens externe relaties

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Contactgegevens externe relaties
Beschrijving
Gegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd.Details ArchiMate-element Contactgegevens externe relaties
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-b6205c77-2976-4ccf-b753-621d4b9e1f7e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b6205c77-2976-4ccf-b753-621d4b9e1f7e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Contactgegevens externe relaties
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : b6205c77-2976-4ccf-b753-621d4b9e1f7e
Original ID  : b6205c77-2976-4ccf-b753-621d4b9e1f7e
Semanticsearch  : contactgegevens externe relaties