Uitwisseling onderwijskundige rapporten

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Uitwisseling onderwijskundige rapporten
ArchiMate-element Uitwisseling onderwijskundige rapporten
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-f4d7d324-65b8-4645-aff6-6784fcdb28f8
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitwisseling onderwijskundige rapporten
Documentatie  : Functionaliteit voor de uitwisseling (incl. verstrekken / verzenden, ontvangen / ophalen en verwerken) tussen onderwijsinstellingen van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen.
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : f4d7d324-65b8-4645-aff6-6784fcdb28f8
Object ID_nl  : f4d7d324-65b8-4645-aff6-6784fcdb28f8
Original ID  : f4d7d324-65b8-4645-aff6-6784fcdb28f8
Semanticsearch  : uitwisseling onderwijskundige rapporten
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Functionaliteit voor de uitwisseling (incl. verstrekken / verzenden, ontvangen / ophalen en verwerken) tussen onderwijsinstellingen van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Uitwisseling onderwijskund- ige rapporten Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning ServingRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-11-2023 02:03:33 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-11-2023 02:03:33 CET