Nemen besluit toelating

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 20 mrt 2024 om 14:48 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240320).xml-20240320123633)
ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Nemen besluit toelating
Beschrijving
Het nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school.


Contextdiagram
FORA
Het nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school. (BusinessProcess) Nemen besluit toelating De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesl- uit In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolonderst- euningsprofiel AndJunction BusinessObject Onderwijscap- aciteit Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarhe- idsverklaring Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport AccessRelationship W AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:04:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:04:39 CEST


Details ArchiMate-element Nemen besluit toelating
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-94f04ca5-b38f-4459a-1469-2be8ee4620d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-94f04ca5-b38f-4459a-1469-2be8ee4620d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Nemen besluit toelating
FORA-type  : Werkproces
Object ID  : 94f04ca5-b38f-4459a-1469-2be8ee4620d
Object ID_nl  : 94f04ca5-b38f-4459a-1469-2be8ee4620d
Original ID  : id-94f04ca5b38f4459a14692be8ee4620d
Semanticsearch  : nemen besluit toelating