Leverancier

Beschrijving
Een organisatie die producten of diensten levert.


Contextdiagram
FORA
Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Beheer van crediteuren (BusinessProcess) Beheren crediteuren Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de voorraad van kantoorartikelen, apparatuur, goederen, e.d. (ApplicationFunction) Beheer voorraadgege- vens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de uitvoering van aanbestedingen. (ApplicationFunction) Beheer aanbesteding- sgegevens Een individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt. (BusinessObject) Externe relatie Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het inkoopproces. (ApplicationFunction) Beheer inkoopgegeve- ns Het inkopen / verwerven van producten, goederen en diensten bij leveranciers waaronder het zorgen voor tijdige levering om het bedrijfsproces (inclusief het geven van onderwijs) van de onderwijsinstelling zeker te stellen. Dit omvat ook het uitvoeren van aanbestedingen. (BusinessProcess) Inkopen producten en diensten Het beheer van leveranciergegevens. (BusinessProcess) Beheren van leverancierge- gevens Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker niet in loondienst AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW AssociationRelationship is gecontracteerd in AssociationRelationship wordt geleverd door Deze svg is op 14-05-2024 19:10:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:10:53 CEST


Details ArchiMate-element Leverancier
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-458dc05a-d529-4302a-8dde-6bc84320f26
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-458dc05a-d529-4302a-8dde-6bc84320f26
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leverancier
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bedrijfsvoering
Bron  : HORA
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 458dc05a-d529-4302a-8dde-6bc84320f26
Original ID  : id-458dc05ad5294302a8dde6bc84320f26
Semanticsearch  : leverancier