Medezeggenschap

Beschrijving
Het organiseren van medezeggenschap conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS)Details ArchiMate-element Medezeggenschap
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-51adcb12-6098-488e-8f1f-92346cce6199
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-51adcb12-6098-488e-8f1f-92346cce6199
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Medezeggenschap
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : 51adcb12-6098-488e-8f1f-92346cce6199
Original ID  : id-51adcb12-6098-488e-8f1f-92346cce6199
Semanticsearch  : medezeggenschap