Overdrachtvoorziening

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Overdrachtvoorziening
ArchiMate-element Overdrachtvoorziening
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-686c4619-29c1-49da-9d3f-95afcf2f0111
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Overdrachtvoorziening
Documentatie  : Systeem waarmee Overstapdossiers kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met Samenwerkingsverband passend onderwijs. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 686c4619-29c1-49da-9d3f-95afcf2f0111
Object ID_nl  : 686c4619-29c1-49da-9d3f-95afcf2f0111
Original ID  : id-686c4619-29c1-49da-9d3f-95afcf2f0111
Semanticsearch  : overdrachtvoorziening
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvo- orziening ApplicationFunction Verwerking woonplaats leerling ApplicationFunction Verwerking geboortedatu- m leerling OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school en voor binnenschoolse overdracht als voorbereiding hierop. (Constraint) OSO Gegevenssets en profielen ApplicationFunction Verwerking gegevens ouders/verzor- ger/voogd leerling ApplicationFunction Verwerking resultaatgege- vens (Citoscore) Overdracht van [[Overstapdossier]]s wordt geinitieerd door een van beide instellingen met behulp van de overdrachtsvoorziening. De overdracht van het dossier zelf verloopt rechtstreeks tussen latende en ontvangende instelling. (ApplicationFunction) Initieren overdracht leerlingdossier ApplicationFunction Verwerking geslacht leerling ApplicationFunction Verwerking onderwijsbege- leidingsgegev- ens ApplicationFunction Verwerking gegevens m.b.t. aanwezigheid (aanwezigheid- sregistratie) ApplicationFunction Verwerking adres leerling ApplicationFunction Verwerking BSN / Onderwijsnum- mer / PGN leerling ApplicationFunction Verwerking e- mailadres leerling ApplicationFunction Verwerking naam leerling ApplicationFunction Verwerking leerkracht / intern begeleider leerling Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning ApplicationFunction Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport ApplicationFunction Verwerking telefoonnumm- er leerling ApplicationFunction Verwerking naam school leerling ApplicationFunction Verwerking zorgbegeleidi- ngsgegevens (gezondheids- gegevens) ApplicationFunction Verwerking voornaam leerling AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 25-11-2023 17:50:52 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-11-2023 17:50:52 CET