Visiedocument

Beschrijving
Bestuursvisie op bedrijfsvoering en samenwerking.


Contextdiagram
FORA
Bestuursvisie op bedrijfsvoering en samenwerking. (BusinessObject) Visiedocument Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessProcess) Vervaardigen strategisch beleidsplan Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het ontwikkelen en vastleggen van de ambities en koers van de onderwijsorganisatie voor de lange termijn. (BusinessProcess) Ontwikkelen visie onderwijsorga- nisatie Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode. (BusinessObject) Strategisch beleidsplan Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship gebaseerd op AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 14-05-2024 19:01:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:33 CEST


Details ArchiMate-element Visiedocument
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-ba276139-56b8-46f18-b08e-5faa4eae259
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ba276139-56b8-46f18-b08e-5faa4eae259
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Visiedocument
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : ba276139-56b8-46f18-b08e-5faa4eae259
Original ID  : id-ba27613956b846f18b08e5faa4eae259
Semanticsearch  : visiedocument