Medewerkerbeoordeling

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Medewerkerbeoordeling
Beschrijving
Een beoordeling van het functioneren van een medewerker.


Contextdiagram
FORA
Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Medewerkerb- eoordeling Het begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag. (BusinessProcess) Opleiden en begeleiden medewerkers Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsyst- eem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent bekwaamheden en bevoegdheden. (ApplicationFunction) Beheer gegevens bekwaamhede- n en bevoegdheden Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing. (BusinessProcess) Beoordelen personeel Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. (BusinessObject) Medewerkerc- ompetentie Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking of andere contractuele overeenkomst. (BusinessObject) Werkactiviteit AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship beoordeelt AssociationRelationship wordt beoordeeld in Deze svg is op 14-05-2024 19:00:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:38 CEST


Details ArchiMate-element Medewerkerbeoordeling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-c5d1a00f-5cef-44649-884b-e5bf910f7f4
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c5d1a00f-5cef-44649-884b-e5bf910f7f4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Medewerkerbeoordeling
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Bedrijfsvoering
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : HORA
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : c5d1a00f-5cef-44649-884b-e5bf910f7f4
Original ID  : id-c5d1a00f5cef44649884be5bf910f7f4
Semanticsearch  : medewerkerbeoordeling