Medewerkercompetentie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Medewerkercompetentie
Beschrijving
Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen.


Contextdiagram
FORA
Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. (BusinessObject) Medewerkerc- ompetentie Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsyst- eem Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget van medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget Het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn. (BusinessProcess) Uitvoeren competentiem- anagement Het begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag. (BusinessProcess) Opleiden en begeleiden medewerkers Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent bekwaamheden en bevoegdheden. (ApplicationFunction) Beheer gegevens bekwaamhede- n en bevoegdheden Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Medewerkerb- eoordeling Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Betrekking met de omvang van een volledige weektaak. (BusinessObject) Formatieplaats AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship beoordeelt AssociationRelationship heeft AssociationRelationship vraagt Deze svg is op 14-05-2024 19:01:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:40 CEST


Details ArchiMate-element Medewerkercompetentie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-b7fcab67-b7bd-42eaa-c76e-2346cdc42c3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b7fcab67-b7bd-42eaa-c76e-2346cdc42c3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Medewerkercompetentie
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bedrijfsvoering
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : HORA
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : b7fcab67-b7bd-42eaa-c76e-2346cdc42c3
Original ID  : id-b7fcab67b7bd42eaac76e2346cdc42c3
Semanticsearch  : medewerkercompetentie