Identiteitbeheersysteem

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Identiteitbeheersysteem
ArchiMate-element Identiteitbeheersysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-1f6712ca-781b-431e-a1ec-209431ce5b8b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Identiteitbeheersysteem
Documentatie  : Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
ROSA Element-id  : Id-0a236785-59aa-4659-a9fc-bab66009d913
ROSA Element URI  : https://rosa2.wikixl.nl/index.php/Id-0a236785-59aa-4659-a9fc-bab66009d913
Object ID  : 1f6712ca-781b-431e-a1ec-209431ce5b8b
Object ID_nl  : 1f6712ca-781b-431e-a1ec-209431ce5b8b
Original ID  : id-1f6712ca-781b-431e-a1ec-209431ce5b8b
Semanticsearch  : identiteitbeheersysteem
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbehe- ersysteem Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten. (ApplicationFunction) Beheer identiteitsgege- vens Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van gegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling identiteitgegev- ens Voordat een student kan werken met [[Educatieve applicatie]]s en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten. Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren. (Constraint) UWLR Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegeg- evens Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van autorisatiegegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling autorisatiegeg- evens AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AssignmentRelationship Deze svg is op 30-09-2023 22:39:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-09-2023 22:39:22 CEST