Klacht

Beschrijving
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product met het oogmerk dat er een oplossing op dat punt zal worden gerealiseerd.


Contextdiagram
FORA
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product met het oogmerk dat er een oplossing op dat punt zal worden gerealiseerd. (BusinessObject) Klacht Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessProcess) Afhandelen klachten Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Funtionaliteit voor beheren van gegevens omtrent de afhandeling van klachten en bezwaren. (ApplicationFunction) Beheer klachtafhandel- ingsgegevens Het vastleggen van klachten en bezwaren en informatie over de afhandeling ervan. (BusinessProcess) Registreren klachten en bezwaren Functionaliteit voor het registreren van klachten en bezwaren. (ApplicationFunction) Klachten- en bezwarenregis- tratiefunctie Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. (BusinessObject) Klachtencomm- issie (School) Een vertrouwenspersoon / anti-pest coördinator is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten. Er kunnen interne en externe vertrouwenspersonen zijn. Een interne vertrouwenspersoon fungeert meestal als eerste aanspreekpunt. (BusinessObject) Vertrouwensp- ersoon / Anti- pest coördinator Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen. (BusinessObject) Landelijke Klachtencomm- issie Onderwijs (LKC) Het bevoegd gezag treft een regeling voor de behandeling van klachten. (art. 15 WPO) (BusinessObject) Klachtenregeli- ng Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling AccessRelationship RW AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship behandeld door AssociationRelationship behandeld door AssociationRelationship behandeld door AssociationRelationship betreft behandeling van AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship ingediend door Deze svg is op 14-05-2024 21:05:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:05:06 CEST


Details ArchiMate-element Klacht
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-156ff263-625f-41839-1bea-1d41f8b3ea2
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-156ff263-625f-41839-1bea-1d41f8b3ea2
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Klacht
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 156ff263-625f-41839-1bea-1d41f8b3ea2
Original ID  : id-156ff263625f418391bea1d41f8b3ea2
Semanticsearch  : klacht