Analyseren verzuim

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Analyseren verzuim
Beschrijving
Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.


Contextdiagram
FORA
Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. (BusinessProcess) Analyseren verzuim Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen. (BusinessObject) Vrijstelling van geregeld schoolbezoek Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördi- natie Een keuzehulp om het soort verzuim en melding voor een leerling te bepalen. (BusinessObject) Beslisboom verzuim De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school. (BusinessObject) Aan- /afwezigheid leerling Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatr- egel Monitoren van het verzuim en de resultaten die voortgekomen zijn uit de verzuimmaatregelen. Binnen dit proces wordt er bepaald wat de huidige situatie rondom een verzuimmelding is. Vervolgens is dit input voor het bepalen van de verzuimmaatregelen. (BusinessProcess) Monitoren verzuim Een richtlijn die een gestandaardiseerde aanpak biedt voor de zorgverlening bij een specifieke aandoening of ziekte of probleem. (BusinessObject) Zorgrichtlijn Het bepalen van de verzuimmaatregelen op basis van een verzuimregistratie. De verzuimmaatregelen die bepaald zijn, worden in het bedrijfsproces 'Opvolgen verzuim' opgevolgd. (BusinessProcess) Bepalen verzuimmaatr- egelen De manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen. (BusinessObject) Verzuimbeleid BusinessRole Leerling- verzuimmede- werker /- coördinator AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AssignmentRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 19:04:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:04:52 CEST


Details ArchiMate-element Analyseren verzuim
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-91305ff7-cac7-4b659-328d-ba1ddcccd3d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-91305ff7-cac7-4b659-328d-ba1ddcccd3d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Analyseren verzuim
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 91305ff7-cac7-4b659-328d-ba1ddcccd3d
Original ID  : id-91305ff7cac74b659328dba1ddcccd3d
Semanticsearch  : analyseren verzuim