Beheer resultaatgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer resultaatgegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgege- vens De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregi- stratie Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) AggregationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:58:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:58:15 CEST


Details ArchiMate-element Beheer resultaatgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-e78a6d61-ec48-4853-8bad-fd1e138cda65
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e78a6d61-ec48-4853-8bad-fd1e138cda65
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer resultaatgegevens
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : e78a6d61-ec48-4853-8bad-fd1e138cda65
Original ID  : e78a6d61-ec48-4853-8bad-fd1e138cda65
Semanticsearch  : beheer resultaatgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions