Beslissing tot verwijdering

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 20 mrt 2024 om 14:47 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240320).xml-20240320123633)
ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Beslissing tot verwijdering
Beschrijving
Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen.


Contextdiagram
FORA
Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer schorsings- en verwijderingsg- egevens Het verwerken van een besluit tot verwijdering. (BusinessProcess) Verwerken verwijdering Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Driver Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheid- sonderzoek Driver Art. 18 Leerplichtwet 1969 - Kennisgeving in- en uitschrijvingen Het uitschrijven van een leerling nadat deze overgedragen is aan een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Uitschrijven leerling Driver Art. 40 WEC - Toelating en verwijdering van leerlingen Driver Art. 8.15 WVO 2020 - Verwijdering Driver Art. 27 WVO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijk- e bevordering; verblijfsduur praktijkonderw- ijs Het door het bevoegd gezag aan een leerling definitief ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessProcess) Verwijderen leerling "Aanmeldgegevens" (DataObject) Gegevens ihkv beslissing tot verwijdering Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship kan leiden tot AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 14-05-2024 19:10:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:10:44 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Beslissing tot verwijdering
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-47cf82ba-f12f-4bff9-4fcd-96a647c0280
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-47cf82ba-f12f-4bff9-4fcd-96a647c0280
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beslissing tot verwijdering
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 19-8-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Bewaartermijn  : minimaal 5 jaar na uitschrijving, maximaal 5 jaar + 8 weken
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 47cf82ba-f12f-4bff9-4fcd-96a647c0280
Object ID_nl  : 47cf82ba-f12f-4bff9-4fcd-96a647c0280
Original ID  : id-47cf82baf12f4bff94fcd96a647c0280
Semanticsearch  : beslissing tot verwijdering