Informatiestromen

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Een school wisselt met allerlei partijen informatie uit. Dat kan gaan om leerlinggegevens, gegevens over de medewerkers, maar bijvoorbeeld ook om gegevens die te maken hebben met de bedrijfsvoering.

Voor de volgende soorten gegevens is in beeld gebracht welke informatiestromen er van en naar een school lopen:

Informatiestromen vanuit de onderwijsinstelling

NaarSoort informatieBenamingGrondslagReferentieGegevenssoort
Docentsamenwerking met docentenrichten en inrichtenorganisatieOnderwijs Organisatie
Docentgegevens van docent naar de schoolallewettelijkwet PO, wet VO, wet ECMedewerker
Publiekeigen bijdrage school aan vensters / scholen op de kaart en eigen publicatiekanaleninstelling, visie, resultaten en verantwoordingorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
Onderwijsvolgerafhankelijk van school organisatie, b.v. sleutels van kluisjes, leerlingen passen, passen voor automaten, kosten voor kantine, etc.diverse dienstenorganisatieBedrijfsvoering
Pensioenfonds en sociale verzekeringengegevens t.b.v. pensioenfondsinstellingwettelijkpensioenwetInstelling, organsiatie en bestuur
Externe ict-leverancierToegang ict-middelen; LeerlinggegevensbasisorganisatieLeerling
Raad van Toezichtpersoneelsgegevens t.b.v. RvThrmorganisatieMedewerker
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgergegevens voor oudersbasisorganisatieMedewerker
CITOinstellinggegevens voor CitoinstellingorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
Bureau leerplichtuitwisseling leerlinggegevens met bureau leerplichtbasiswettelijkleerplichtwet 1969Leerling
Samenwerkingsverband passend onderwijsuitwisseling leerling gegevens met samenwerkingsverbanden passend onderwijsbasis en zorgwettelijkwet passend onderwijs; dus vooral wet PO, wet VO en wet EC, plus besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevensLeerling
DUObekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheenorganisatie, pakket info t.b.v. bekostigingwettelijkwet PO art 120- 129, wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie bekostigingBedrijfsvoering
Kamer van Koophandelgegevens t.b.v. inschrijving bij KvK (directeur, tekenbevoegde etc.)basis en functiewettelijkWet op de Kamer van koophandelMedewerker
Basispoortleerling gegevens t.b.v. toegang/single sign inbasisorganisatiei.g.v. pseudonimisering: wet op het primair onderwijs art. 178aLeerling
Ondersteunend personeeladministraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor het ondersteunend personeelallesorganisatieOnderwijs Uitvoering
Basispoortgegevens voor authenticatiediensteninstellingorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
Onderwijsvolgergegevens voor leerlingenbasisorganisatieMedewerker
DUOgegevensleveranties aan DUObasis medewerker, kwalificaties, salaris, inzet en verzuimwettelijkhttps://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp ; zie ook wet op de expertise centra artikel 38 (is voor speciaal onderwijs), wet PO (art38),Medewerker
Bedrijfslevensamenwerking met het bedrijfslevenrichten, oprichten en inrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkelingOnderwijs Organisatie
Lerarenopleidingbedrijfskundige kant van samenwerking met lerarenopleidingen (stage studenten en bijscholing docenten)inkoop en dienstenorganisatieBedrijfsvoering
Docentinformeren van docenten Leerlinggegevensbasis en zorgorganisatieLeerling
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgercommunicatie naar (potentiéle) ouders van leerlingen/studentenrichten en inrichtenorganisatie en wettelijkwet PO, art 13, schoolgids, wet VO art 24a, schoolgidsOnderwijs Organisatie
Onderwijsvolgergegevensuitwisseling met leerling/studentalleswettelijkwet PO (art 10.3, 40b) wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie toetsen en diplomering. LeerrouteplanningOnderwijs Uitvoering
Vakvereniginginformatiebron voor ontwikkelen onderwijsrichten en oprichtenorganisatieOnderwijs Organisatie
Softwareleveranciergegevens t.b.v. systeem leveranciersinstellingorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
Zorgaanbiedersamenwerking met de zorg ketenzorgdienstenorganisatieBedrijfsvoering
DUOinstellinggegevens voor DUOinstellingwettelijkwet onderwijstoezicht, wet PO, wet VO, wet expertisecentra ; ROSA: ketenfunctie beleid en wetgevingInstelling, organsiatie en bestuur
Bedrijfslevensamenwerking met bedrijfsleven t.b.v. stages van leerlingen / studentenstagewettelijkSBB, hierachter komt de hele regeling om erkend leerbedrijf te worden. Wet educatie en beroepsonderwijs. Reglement erkenning leerbedrijven (van SBB).Onderwijs Uitvoering
Ondersteunend personeelsamenwerking met ondersteunend personeelinrichtenorganisatieOnderwijs Organisatie
Bureau leerplichtgegevensuitwisseling t.b.v. leerplichtbasis medewerker en functiewettelijkleerplichtwet 1969Medewerker
Raad van Toezichtformeren van een raad van toezichtrichten en oprichtenwettelijkwet PO (17a, e.a.), wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie: visievorming en governanceOnderwijs Organisatie
Toetsontwikkelaargegevens voor de toetsleverancierinstelling en beleidwettelijkwet PO, wet VO, wet CE, wet CvtEInstelling, organsiatie en bestuur
Docentadministraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor de docentallesorganisatieOnderwijs Uitvoering
Sectorraadgeaggregeerde leerling gegevens t.b.v. sectorradengeaggregeerdbepaald door schoolLeerling
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgermarketing en PR direct naar ouders /voogd toemarketing PRorganisatieBedrijfsvoering
Samenwerkingsverband passend onderwijsgegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden passend onderwijsbasis medewerker en functiewettelijkwet passend onderwijsMedewerker
Onderwijsbondgegevensuitwisseling met vakbondenwettelijkVrijstellingsbesluit Wbp, art 6Bedrijfsvoering
Belastingdienstbelasting afdrachtenbelastingenwettelijkdiverse belastingwetten, ook de sociale verzekeringswetten vallen hieronder. Een deel wordt al door DUO van de lumpsum afgeroomdBedrijfsvoering
Softwareleverancierselectie van onderwijs administratieve systemeninrichtenwettelijkwet PO, art 8.6, art 40b. E.a. wet VO, wet EC ; ROSA: ketenproces constructie en planning toetsen en examinerenOnderwijs Organisatie
DUOleerling gegevens t.b.v. DUObasis en zorgwettelijkZie DUO website. Wet PO, art 178b, wet VO, wet ECLeerling
Mediaalle marketing en PR naar media toemarketing en PR dienstenorganisatieROSA: ketenfunctie vraagbundeling en inkoopBedrijfsvoering
ORgegevens voor de ORinstellingwettelijkwet op de ondernemingsradenInstelling, organsiatie en bestuur
Inspectie van het Onderwijsgegevens t.b.v. inspectiebasis, functie en kwalificatieswettelijkwet op het onderwijstoezicht (b.v. art 11b) zie ook file:///C:/Users/delange01/Downloads/Schematische+weergave+beleidslijn+nieuwe+scholen+po+en+vo+per+1.8.2017%20(1).pdfMedewerker
Bureau huiswerkbegeleidingsamenwerking met huiswerkbegeleidingsbureau Leerlinggegevensbasis en zorgorganisatieLeerling
Educatieve uitgevergegevens voor de ECK keteninstellingorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
Inspectie van het Onderwijsinstellinggegevens en schoolbeleid voor inspectieinstelling en beleidwettelijkwet op het onderwijstoezicht ; ROSA: ketenfunctie beleid en wetgevingInstelling, organsiatie en bestuur
Belastingdienstgegevens t.b.v. belastingdienstinstellingwettelijkwet op loonbelasting, (beperkte) vrijstelling van omzetbelasting, (beperkte) vrijstelling van vennootschapsbelastingInstelling, organsiatie en bestuur
Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)gegevens t.b.v. dienstverlenersinstellingorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
VVE Kinderopvangorganisatieuitwisseling gegevens met kinderdagverblijven (en gemeente)basis en zorgwettelijknieuwe wet op de kinderdagverblijven plus diverse regelingen zoals onderwijsachterstandsgelden voor VVE, Asscher middelen voor 1 verdieners en gemeentelijke middelenLeerling
CITOleerling gegevens t.b.v.(digitale) toetsenbasiswettelijkwet op primair onderwijs, wet op voortgezet onderwijs, wet educatie en beroepsonderwijsLeerling
VVE Kinderopvangorganisatiesamenwerking met kinderdagverblijven / IKCdiverse dienstenorganisatieBedrijfsvoering
Publiekpublicatie van leerling gegevens, waaronder foto's, op de website van de schoolbasisbepaald door schoolLeerling
Pensioenfonds en sociale verzekeringenaanmelden bij pensioenfondsoprichten en inrichtenwettelijkpensioenwetOnderwijs Organisatie
Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)gegevens t.b.v. dienstverlening (fin, hrm, fac, etc.)allemaalorganisatieMedewerker
Externe ict-leverancierInkoop ict-dienstverleninginkooporganisatieBedrijfsvoering
CFTOaanvraag fusie effect rapportageinstelling en beleidwettelijkwet PO artikel 64bInstelling, organsiatie en bestuur
Bureau leerplichtinstellinggegevens en leerplichtbeleid school voor bureau leerplichtinstelling en beleidwettelijkleerplichtwet 1969Instelling, organsiatie en bestuur
Lerarenopleidinggegevensuitwisseling t.b.v. samenwerking met lerarenopleidinginstelling en visieorganisatie en wettelijkIn de wet PO staat dat scholen verplicht zijn stages van leraren in opleiding mogelijk te maken. Art 36, wet VO staat dat niet!Instelling, organsiatie en bestuur
Zorgaanbiederinstellinggegevens en schoolbeleid voor de zorgketeninstelling en beleidwettelijkzie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht)Instelling, organsiatie en bestuur
Sectorale onderwijsondersteunende organisatiesdiverse dienstverlening externe partijen aan de school (fin, hrm, enz.) LeerlinggegevensbasisorganisatieLeerling
Ondersteunend personeelinterne regelgeving voor de docenten en medewerkersinstelling en interne richtlijnenorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
Entree Federatieleerling gegevens t.b.v. toegang/single sign inbasisorganisatiei.g.v. pseudonimisering: wet op het primair onderwijs art. 178aLeerling
Educatieve distributeurinkoop van lesmateriaalinkooporganisatieBedrijfsvoering
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgergegevensuitwisseling met ouders/voogddeelname en resultatenwettelijkwet PO (art 10.3, 40b) wet VO, wet ECOnderwijs Uitvoering
Externe Advies- en consultancy-bureausgegevens t.b.v. advies en consultancybasis en functieorganisatieMedewerker
Externe ict-leverancierSelectie van ict-inrichting van de school / opleidinginrichtenorganisatieOnderwijs Organisatie
Sectorraadlidmaatschap sectorraden en financiering en WWPluscontributies en WWPlusorganisatie en wettelijkzie ook website WWPlus!Bedrijfsvoering
Onderwijsvolgercommunicatie met (potentiële) leerlinginstelling, visie en resultatenorganisatie en wettelijkwet PO, art 45aInstelling, organsiatie en bestuur
VVE Kinderopvangorganisatiesamenwerking met kinderdagverblijven c.q. integratie met kinderdagverblijf (IKC)richten, oprichten en inrichtenwettelijkwet PO art 45Onderwijs Organisatie
Mediamarketing en PRrichten en oprichtenorganisatieOnderwijs Organisatie
Samenwerkingsverband passend onderwijsbekostiging, maar ook diverse dienstenpassend onderwijswettelijkWet passend onderwijsBedrijfsvoering
DUOaanmelden school / opleiding bij DUOoprichtenwettelijkwet PO, wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie erkenning en accrediteringOnderwijs Organisatie
Ontvangende instellingoverstap naar andere school Leerlinggegevensbasis en zorgwettelijkwet op het voortgezet onderwijs (art 69s) en Wijzigingswet educatie en beroepsonderwijs (vroegtijdig aanmelden) en besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens ; ROSA: ketenproces aanmelden en inschrijvenLeerling
Ondersteunend personeelgegevens ondersteunend personeelallewettelijkwet PO, wet VO, wet ECMedewerker
Zorgaanbiedergegevens voor samenwerking in de zorg ketenbasis medewerker en functieorganisatieMedewerker
Toetsontwikkelaarinkoop van toetsmateriaalinkooporganisatieBedrijfsvoering
Zorgaanbiederuitwisseling leerlinggegevens met zorg partijenbasis en zorgwettelijkzie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht)Leerling
Bureau leerplichtcommunicatie met leerplichtambtenaardeelnamewettelijkleerplichtwet 1969 ; ROSA: ketenfunctie preventie schooluitval, ketenfunctie kwaliteitsbewaking en toezichtOnderwijs Uitvoering
Educatieve distributeurgegevens t.b.v. distributie van leermiddelenbasis en functieorganisatieMedewerker
PubliekPR via diverse kanalenmarketingorganisatieBedrijfsvoering
Softwareleveranciervoor onderwijs benodigde administratiesaanmelden, inschrijven, deelname en resultatenwettelijkwet PO (art 40b), wet VO, wet EC, maar ook wet PO (art 42)Onderwijs Uitvoering
Samenwerkingsverband passend onderwijsalle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverbandpassend onderwijswettelijkwet PO, wet VO, wet ECInstelling, organsiatie en bestuur
Bedrijfsleveninkoop van diverse goedereninkooporganisatieBedrijfsvoering
Entree Federatiegegevens voor authenticatiediensteninstellingorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
DUOalle data uitwisseling met DUOinschrijvingen, deelname, eindresultaten en uitschrijvenwettelijkzie DUO website, wet PO art 161 en 178b ; ROSA: ketenfunctie verticaal verantwoorden, ketenfunctie preventie schooluitval, ketenfunctie kwaliteitsbewaking en toezichtOnderwijs Uitvoering
Samenwerkingsverband passend onderwijsaanmelden bij samenwerkingsverband(en) passend onderwijsoprichten en inrichtenwettelijkOnderwijs Organisatie
Onderwijs Coöperatielidmaatschap beroepsorganisatiebasis en kwalificatiesorganisatieMedewerker
PubliekPublicatie en PR van onderwijs, werven van personeelrichten en inrichtenorganisatie en wettelijkwet PO (17a), wet VO, wet ECOnderwijs Organisatie
Toetsontwikkelaargegevens t.b.v. toetsenbasis en functieorganisatieMedewerker
Zorgaanbiederaansluiten bij (gemeentelijke) zorgketenoprichten en inrichtenwettelijkwet PO (art 8), wet VO 9art 17b), wet ECOnderwijs Organisatie
Inspectie van het Onderwijsaanmelden school / opleiding bij inspectierichten en oprichtenwettelijkwet op het onderwijstoezicht (art 11b), wet PO (schoolplan), wet VO, wet ECOnderwijs Organisatie
Branche-organisatiesamenwerking met branche organisatiesoprichten en inrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkelingOnderwijs Organisatie
Entree Federatiegegevens ondersteunend personeelbasis en functieorganisatieMedewerker
Raad van Toezichtvergoeding aan de raad van toezichtonkostenorganisatieBedrijfsvoering
Ondersteunend personeeluitwisseling HRM gegevens met personeelHRMwettelijkburgerlijk wetboek art 655 en ander arbeidsrecht: ROSA: ketenfunctie Personeel en organisatieBedrijfsvoering
Samenwerkingsverband passend onderwijsalle gegevensuitwisseling ten behoeve van passend onderwijs Ondersteuningondersteuningwettelijkwet passend onderwijs ; ROSA: ketenfunctie zorg en begeleidingOnderwijs Uitvoering
College voor Toetsen en Examensverantwoording van toetsresultatenverantwoordingwettelijkwet college voor toetsen en examensInstelling, organsiatie en bestuur
Publiekpublicatie van personeel op de websitebasis medewerker en functiebepaald door de schoolMedewerker
Softwareleverancierbetalingen voor onderwijs SW diensten
Basispoortgegevens t.b.v. authenticatiebasis en functieorganisatieMedewerker
Lerarenopleidingsamenwerking met lerarenopleiding t.b.v.. stages van studentenstageorganisatieROSA: ketenfunctie StageOnderwijs Uitvoering
Raad van Toezichtverantwoording naar Raad van Toezicht (actueel tot jaarverslag)verantwoordingwettelijkburgerlijk wetboek (2 titel 9), wet PO (art 171), Wet VO, wet ECInstelling, organsiatie en bestuur
Gemeentealle relaties met gemeentenhuisvesting en aanvullende financiën (incl. verzekeringen)wettelijkwet op PO (huisvesting art 91 -112. 136), art 112, art 114, wet op VO, e.v.a. (zie huisvesting onderwijs op www.overheid.nl): ROSA: ketenfunctie onderwijshuisvestingBedrijfsvoering
Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)voor onderwijs benodigde administratiesaanmelden, inschrijven, deelname en resultatenorganisatiehet voeren van de administraties is wettelijk bepaald, extern beleggen is een organisatie aspect. Vraagt wel bewerkersovereenkomsten in hat kader van de AVG.Onderwijs Uitvoering
Docentinterne regelgeving voor de docenten en medewerkersinstelling en interne richtlijnenorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
Inspectie van het Onderwijsdata leveranties school aan inspectieinspectie indicatorenwettelijkzie "internet schooldossier" van de inspectie ; ROSA: ketenproces toezicht toetsen en examineren, ketenfunctie verticaal verantwoorden, ketenfunctie kwaliteitsbewaking en toezichtOnderwijs Uitvoering
Softwareleveranciergebruik van onderwijs administraties (in de Cloud) LeerlinggegevensbasisorganisatieLeerling
Organisatiebestuurinformatiebron voor schoolbestuurdersrichten, oprichten en inrichtenorganisatieOnderwijs Organisatie
Toetsontwikkelaarselectie van toetsmateriaal t.b.v. de school / opleidinginrichtenwettelijkwet PO art 8.7, art 9b e.a., wet VO, wet ECOnderwijs Organisatie
Inspectie van het Onderwijsfinanciële rapportages aan de inspectiefinancieel toezichtwettelijkwet onderwijs inspectieBedrijfsvoering
Lerarenopleidinggegevensuitwisseling t.b.v. stage en na-/bijscholingbasis en opleidingorganisatieMedewerker
Educatieve distributeurselectie van lesmateriaal voor de school/opleidinginrichtenorganisatieOnderwijs Organisatie
Onderwijsbondinstellinggegevens voor vakbond (OR)instellingwettelijkwet PO (art 38), wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie participatie en inspraakInstelling, organsiatie en bestuur
Gemeenteaanmelding bij gemeenteoprichtenwettelijkwet op primair onderwijs art 74-85, art 112, wet op voorgezet onderwijs, wet op expertisecentra, enz.Onderwijs Organisatie
Kamer van Koophandelaanmelding bij KvKoprichten en inrichtenwettelijkburgerlijk wetboekOnderwijs Organisatie
CITOgegevens t.b.v. Cito toetsenbasis en functieorganisatieMedewerker
Docentuitwisseling HRM gegevens met personeelHRMwettelijkburgerlijk wetboek art 655 en ander arbeidsrechtBedrijfsvoering
Vakvereniginglidmaatschap medewerkers bij vakverenigingenbasis medewerkerorganisatieVrijstellingsbesluit Wbp, art 6Medewerker
Bureau leerplichtaanmelden bij bureau leerplichtoprichtenwettelijkleerplichtwet 1969Onderwijs Organisatie
Bureau huiswerkbegeleidingvoor huiswerk begeleiding benodigde informatieaanmelden, inschrijven, deelname en resultatenorganisatieOnderwijs Uitvoering
CITOinkoop van toetsmateriaalinkooporganisatieBedrijfsvoering
Onderwijsvolgercommunicatie naar (potentiéle) leerlingen/studentenrichten en inrichtenorganisatie en wettelijkwet PO, art 13, schoolgids, wet VO art 24a, schoolgidsOnderwijs Organisatie
VVE Kinderopvangorganisatiegegevensuitwisseling met kinderdagverblijven c.q. in het kader van IKC's Deelnamedeelnamewettelijknieuwe wet op de kinderdagverblijven plus diverse regelingen zoals onderwijsachterstandsgelden voor VVE, Asscher middelen voor 1 verdieners en gemeentelijke middelenOnderwijs Uitvoering
Gemeenteinstellingsgegevens en schoolbeleid voor de gemeenteinstelling en beleidwettelijkwet PO, wet VO, wet EC, voor scholenplan e.d. ; zie ook rapport "verkenning bestuurlijke verhoudingen tussen gemeenten en (primair) onderwijs" van Oberon: met 16 beleidsthema's die spelen tussen gemeente en schoolInstelling, organsiatie en bestuur
Zorgaanbiedercommunicatie met de zorgketendeelnamewettelijkzie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht), zie ook H5 WMO ; ROSA: ketenfunctie zorg en begeleidingOnderwijs Uitvoering
Sectorraadinstellinggegevens en verantwoording naar sectorraden, b.v. voor scholen op de kaartinstelling en verantwoordingorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
Softwareleveranciergegevens t.b.v. systeem/software gebruik e.d. (IM, FB, eigenaar, etc.)basis en functieorganisatieMedewerker
Onderwijsraadinformatiebron voor ontwikkelen onderwijsrichten en oprichtenorganisatieOnderwijs Organisatie

Informatiestromen naar de onderwijsinstelling

VanSoort informatieBenamingGrondslagReferentieGegevenssoort
Educatieve uitgevertoegang tot (digitaal) lesmateriaalbasisorganisatie (ECK keten)Leerling
Toetsontwikkelaardiverse toetsenbasisorganisatieLeerling
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgerInschrijving en ontwikkeling leerlingbasis en zorgwettelijkwet PO (art 40b). Wet VO, wet EC, APV, tot 18 jaar ten minsteLeerling
Externe Advies- en consultancy-bureausdiverse adviesdiensten waaronder financiëlediensten en financiënorganisatieBedrijfsvoering
Kenniscentrakennis over onderwijsrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkelingOnderwijs Organisatie
Entree Federatierichtlijnen gebruik authenticatiedienstenrichtlijnenorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
Kamer van KoophandelKvK regelgeving voor de schoolinstelling en regelgevingwettelijkburgerlijk wetboekInstelling, organsiatie en bestuur
DUObekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheenorganisatie, pakket info t.b.v. bekostigingwettelijkwet PO art 120- 129, wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie bekostigingBedrijfsvoering
Kenniscentra(wetenschappelijke) kennis t.b.v. beleid van de schoolbeleidorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
Gemeentealle relaties met gemeentenhuisvesting en aanvullende financiën (incl. verzekeringen)wettelijkwet op PO (huisvesting art 91 -112. 136), art 112, art 114, wet op VO, e.v.a. (zie huisvesting onderwijs op www.overheid.nl): ROSA: ketenfunctie onderwijshuisvestingBedrijfsvoering
Educatieve distributeurKanaal om lesmateriaal (digitaal en folio) beschikbaar te makentoegang tot lesmateriaalorganisatieROSA: ketenproces WCK ketenOnderwijs Uitvoering
Branche-organisatiesamenwerking met branche organisatiesoprichten en inrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkelingOnderwijs Organisatie
Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)organiseren van bedrijfsvoeringoprichten en inrichtenorganisatieOnderwijs Organisatie
Lerarenopleidingeducatieve informatie over onderwijsrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkelingOnderwijs Organisatie
Gemeentegemeentebeleid voor de schoolbeleidwettelijkwet PO, wet VO, wet EC, voor scholenplan e.d. ; zie ook rapport "verkenning bestuurlijke verhoudingen tussen gemeenten en (primair) onderwijs" van Oberon: met 16 beleidsthema's die spelen tussen gemeente en schoolInstelling, organsiatie en bestuur
Docentuitwisseling HRM gegevens met personeelHRMwettelijkburgerlijk wetboek art 655 en ander arbeidsrechtBedrijfsvoering
Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)bedrijfsmatige dienstverlening en de financiering daarvandiensten en financiënorganisatieBedrijfsvoering
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgerExtra financiën voor schoolactiviteiten e.d.ouderbijdrageorganisatieBedrijfsvoering
Toetsontwikkelaarrichtlijnen voor afnemen toets voor de schoolrichtlijnenwettelijkwet PO, wet VO, wet CE, wet CvtEInstelling, organsiatie en bestuur
Overige samenwerkings-verbandendiverse diensten van diverse samenwerkingsverbandendienstenorganisatieBedrijfsvoering
College voor Toetsen en Examensbeleid van CvtE voor schoolbeleidwettelijkwet college voor toetsen en examensInstelling, organsiatie en bestuur
VVE Kinderopvangorganisatiesamenwerking met kinderdagverblijven / IKCdiverse dienstenorganisatieBedrijfsvoering
Accountants en Notarisregels voor oprichting, administratie etc.oprichten en inrichtenwettelijkburgerlijk wetboek en wet PO, wet VO en wet ECOnderwijs Organisatie
Bureau leerplichtbeleid van leerplicht voor schoolbeleidwettelijkleerplichtwet 1969Instelling, organsiatie en bestuur
Basispoortrichtlijnen gebruik authenticatiedienstenrichtlijnenorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
Softwareleverancieronderwijs SW dienstendienstenorganisatieROSA: ketenfunctie informatieverwerkingBedrijfsvoering
Wetenschappelijk onderzoekwetenschappelijke informatie over onderwijsrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkelingOnderwijs Organisatie
Overige samenwerkings-verbandeninformatie over het onderwijsrichten en oprichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkelingOnderwijs Organisatie
Lerarenopleidingsamenwerking met lerarenopleiding t.b.v.. stages van studentenstageorganisatieROSA: ketenfunctie StageOnderwijs Uitvoering
Externe Advies- en consultancy-bureausAdvies aan startende scholen / opleidingenoprichten en inrichtenorganisatieOnderwijs Organisatie
BedrijfslevenhuisvestingsdienstenhuisvestingorganisatieBedrijfsvoering
Zorgaanbiedersamenwerking met de zorg ketenzorgdienstenorganisatieBedrijfsvoering
Toetsontwikkelaargebruik van toetsentoegang, toetsen en toetsresultatenwettelijkOnderwijs Uitvoering
Accountants en Notarisjaarlijkse accountantscontroleaccountants dienstenwettelijkAlle onderwijs wetten (zie "school accountant" op wetten.overheid.nl. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017). ; Basis: burgerlijk wetboek, wet PO, wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie informatieverwerkingBedrijfsvoering
Entree Federatieidentiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorzieningtoegang tot lesmateriaalwettelijkwet op de nummervoorziening (wet PO art 178a lid 11, 12, 13Onderwijs Uitvoering
Educatieve uitgeveridentiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorzieningtoegang tot lesmateriaalwettelijkwet op de nummervoorziening ==> wet PO art 178a lid 11, 12, 13 ; ROSA: ketenfunctie identificatie en toegangOnderwijs Uitvoering
Medezeggenschapsraadmede besturing van de school door medezeggenschapsraadinstelling, visie en resultatenwettelijk?wet medezeggenschap scholenInstelling, organsiatie en bestuur
Zorgaanbiederzorgbeleid voor de schoolbeleidwettelijkzie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht)Instelling, organsiatie en bestuur
Softwareleverancierrichtlijnen voor afnemen toets voor de schoolrichtlijnenwettelijkwet PO, wet VO, wet CE, wet CvtEInstelling, organsiatie en bestuur
Bedrijfslevensamenwerking met bedrijfsleven t.b.v. stages van leerlingen / studentenstagewettelijkSBB, hierachter komt de hele regeling om erkend leerbedrijf te worden. Wet educatie en beroepsonderwijs. Reglement erkenning leerbedrijven (van SBB).Onderwijs Uitvoering
Basispoortidentiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorzieningtoegang tot lesmateriaalwettelijkwet op de nummervoorziening (wet PO art 178a lid 11, 12, 13Onderwijs Uitvoering
Samenwerkingsverband passend onderwijsalle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverbandpassend onderwijswettelijkwet PO, wet VO, wet ECInstelling, organsiatie en bestuur
Ondersteunend personeeluitwisseling HRM gegevens met personeelHRMwettelijkburgerlijk wetboek art 655 en ander arbeidsrecht: ROSA: ketenfunctie Personeel en organisatieBedrijfsvoering
Lerarenopleidinggegevensuitwisseling t.b.v. samenwerking met lerarenopleidinginstelling en visieorganisatie en wettelijkIn de wet PO staat dat scholen verplicht zijn stages van leraren in opleiding mogelijk te maken. Art 36, wet VO staat dat niet!Instelling, organsiatie en bestuur
CITOCITO-beleid en richtlijnen voor de schoolbeleidorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
OnderwijsvolgerInschrijving en ontwikkeling leerlingbasis en zorgwettelijkwet PO (art 40b). Wet VO, wet EC, APVLeerling
Inspectie van het Onderwijsinspectiebeleid voor schoolbeleidwettelijkwet op het onderwijstoezicht ; ROSA: ketenfunctie beleid en wetgevingInstelling, organsiatie en bestuur
Maatschappij ter bevordering van onderwijsinformatie over het onderwijsrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkelingOnderwijs Organisatie
Educatieve uitgeverrichtlijnen voor gebruik ECK ketenrichtlijnenorganisatieInstelling, organsiatie en bestuur
Bedrijfsleveninformatie over ontwikkelingen in het bedrijfsleven, samenwerking met het bedrijfslevenrichten, oprichten en inrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkelingOnderwijs Organisatie
NROwetenschappelijke informatie over onderwijsrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkelingOnderwijs Organisatie
DUODUO-beleid voor schoolbeleidwettelijkwet onderwijstoezicht, wet PO, wet VO, wet expertisecentra ; ROSA: ketenfunctie beleid en wetgevingInstelling, organsiatie en bestuur
Externe ict-leverancierDienstverlening ict op schooldienstenorganisatieBedrijfsvoering
OnderwijsbondCAO, en ander beleid, voor schoolbeleidwettelijkwet PO (art 38), wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie participatie en inspraakInstelling, organsiatie en bestuur
Educatieve distributeurtoegang tot (digitaal) lesmateriaalbasisorganisatie, ECK keten, attributen beleid en wettelijkwet VO art 6e en 103bLeerling